UN Women ve UN Global Compact Ortak İnisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’nin Türkiye’deki kendi sektöründeki ilk imzacılarından birisi Cemre Tersanesi olarak, diyoruz ki; Pruvamız neta, rüzgarımız eşitlik olsun!

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın destekçisi olarak biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan, toplumsal refah mümkün değil.

Biz de bunun bilinci ve sorumluluğu ile kadınların ve erkeklerin dilde, evde ve işte eşit olduğu bir dünya için üzerimize düşenleri yapmayı, lider bir kurumsal vatandaş olarak taahhüt ediyoruz.

Sadece kendi şirketimizde değil, sektörümüzde de toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması için kamu, akademi ve özel sektör iş birliklerinin destekçisi olacağımızı duyuruyoruz.

Sürdürülebilirlik perspektifinde çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurum politikası haline gelmesi için çalışıyor, iş süreçlerimizi buna göre organize ediyoruz.

Erkek egemen olarak bilinen bu sektörde toplumsal dönüşümü sağlamak için öncü bir rol üstlenerek, yönetim kademeleri de dahil olmak üzere, daha çok kadının istihdam edilmesi için kalıcı politikalar geliştiriyoruz.

Eşitliğin dilden başladığının bilinciyle dilde, evde ve işte eşitlik için her türlü gelişim ve dönüşüm programının uygulayıcısı ve savunucusu olacağımıza söz veriyoruz.

Sadece iş süreçlerimizi değil, toplumsal fayda projelerimizde de kapsayıcılık, çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği odağından ayrılmayacağımızı bildiriyoruz.

Gemilerdeki kadın varlığının ‘uğursuz’ sayıldığı o köhnemiş algılar yerine diyoruz ki biz bu gemileri kadınlar ve erkekler olarak, ortak emek, akıl, tecrübe ve alın teriyle hep birlikte üretiyoruz!

Tüm paydaşlarımızla beraber, pusulamızın daima ‘eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilikten’ yana olacağına imzamızı atıyoruz.

Enüstkat Interactive