KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK POLİTİKASI
VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Cemre Mühendislik Gemi- İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Cemre Mühendislik”) , müşteri bilgilerinin güvenliği, kişisel verilerin korunması ve müşteri memnuniyetini benimseyen çalışma anlayışı çerçevesinde yeni inşaası ve tersanecilik sektöründe hizmet vermektedir.

Cemre Mühendislik, web sitesi www.cemreshipyard.com bundan sonra “Website” olarak adlandırılacaktır.

1. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Website’den şirketimizin sunduğu hizmetler, faaliyet alanları ve şirketimizin olanaklarının tanıtılması ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Cemre Mühendislik’in işbu Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları, ayni ve şahsi haklar, ticari bilgi ve tecrübeye yönelik haklar da dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır. Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Cemre Mühendislik’e aittir. Website’de yer alan bilgilerin herkese açık bir şekilde yayımlanması nedeniyle Websitesi ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması Cemre Mühendislik’in mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez.

Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Cemre Mühendislik ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, Website’de yer alan metin içeriklerini, çizimler, fotoğraflar, yenilikler, sistemler, süreçler, formüller, yöntem ve teknikler, resimleri, görsel unsurları, logo ve ikonları, her türlü tasarım, telif, marka, patent ve görsel ve işitsel unsurları, marka, patent ve benzeri her türlü bilgi, içerik ve belgeleri değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, esinlenme konusu dahi yapmayacağını, bir işleme tabi tutmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtıma konu etmeyeceğini, yayımlamayacağını, zarar vermeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cemre Mühendislik izni olmaksızın, Website’nin herhangi bir bölümü veya tamamının kullanmayacağını, Website içerikleri kullanılması suretiyle Cemre Mühendislik ile doğrudan ve/veya dolaylı rekabet etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Website’yi ziyeret ederken, Website’de yer alan herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim şekil, grafik, logo, marka, ikon her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bir kısmının veya tamamının kullanımından, bu içeriklerin yayınlanmasından ve bu içeriklere dayalı giriştikleri bütün eylemlerden doğan sonuçlardan, Website’nin gizlilik politikasına uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğrayabilecekleri maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Cemre Mühendislik, çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

2. Kişisel Verilerin Korunması

Cemre Mühendislik, sadece müşterilerinden ve Kullanıcı’lardan zorunlu olarak alması gereken bilgileri edinmekle, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerekli olan bilgileri edinmektedir.

Cemre Mühendislik, Website’yi ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Cemre Mühendislik, ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Söz konusu veri ve bilgilerin, mevcut ve geçerli yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmesi ve kullanılması işin sistem altyapılarını ve internet yazılımlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Kullanıcılar’ın sağladığı bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından erişilemez niteliktedir. Website’de, Kullanıcılar’ın hiçbir bilgi sağlamaksızın Website’yi ziyaret etmesine, hizmetler ve şirket olanakları hakkında bilgi alabilmesine olanak sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.

Cemre Mühendislik’in destek hizmeti almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Cemre Mühendislik, hiçbir şart ve koşulda Kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini paylaşılmasını istememektedir. Bu şekilde her türlü iletişim aracı aracılığıyla kredi kartı bilgilerinin paylaşılması yönündeki her türlü istek ve talebin Cemre Mühendislik tarafından gönderilmediğini bilerek, kredi kartı bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması gerekmektedir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmekle, Cemre Mühendislik ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında bildirilen amaçlar ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşterilerimiz ve Website Kulanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Cemre Mühendislik Gemi İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Enüstkat Interactive