ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Gemi inşaatında dünyada gelişen metotları takip etmemizin ve çözüm odaklı düşünmemizin kalitemize pozitif yönde etkisinin olduğu kanısındayız.
Piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, müşteriye, göreve özel yapılan; prototip gemi projelerinde teknolojik gelişmeler ve müşteri talepleri bir bütün halinde düşünülmelidir. Bu bütünden doğru ve spesifik çözümler uygulanmalı ve bu uygulamalarda piyasada pozitif bir etki bırakmalıdır.
Üretkenliğimizi arttırarak gemi inşa endüstrisinde özel konsept çözümlerimiz ile lider olmak ana hedeflerimizden biridir. AR-GE çalışmalarımız tecrübelerimizle beslenip yaratıcılığımız ve yenilikçiliğimizle zenginleşmektedir. Cemre fiziksel yatırımların yanı sıra insana yapılan yatırımın önemine inanmaktadır. Yeniliğe olan tutkumuz sorunları başka perspektiflerden de değerlendirebilmemize olanak sağlamaktadır.

LNG ve Batarya

LNG ve Batarya

İçinde bulunduğumuz dönemde diğer alanlarda olduğu gibi daha yeşil, daha verimli çözümler gemi inşa endüstrisinde oldukça çok rağbet görmektedir. Enerji Geri kazanımı ve daha verimli projelerin yanında LNG ve Batarya çözümleri AR_GE departmanımız tarafından çalışılmaktadır.

Canlı Raporlama Sistemi

Canlı Raporlama Sistemi

Cemre kendi geliştirmiş olduğu web tabanlı bilgi takip sistemi sayesinde zaman kayıplarını minimum seviyelere indirip, projelerdeki verimliliğini artırmıştır. Sistem aynı zamanda gemi sahibi firmaların temsilcilerinin projeler hakkında bilgi takibi yapabilmelerinin ve iletişimde kalmalarına olanak sağlamaktadır. Sistem Cemre IT, Kalite Kontrol ve Planlama departmanlarının ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.

İnovasyon ve Mentorluk Programı

İnovasyon ve Mentorluk Programı

Tersanede birçok departmandan temsilciler bulunduran Cemre ARGE topluluğu profesyonel mentorluk hizmeti dâhilinde her hafta toplanıp mevcut ve yeni projeleri değerlendirirler ve rapor halinde ilgili müdürlüklerle paylaşırlar.

Enüstkat Interactive