Hayatın ve İş Dünyasının olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz ki tüm süreçlerin planlanması ve hedeflenen doğrultuda yönetilmesidir. Bunun içinse olması gerekenlerin başında tecrübe, hedefe odaklanma, ne kadar olumsuz koşul olursa olsun riskleri bilerek önlemleri alma ve nihayetinde sürdürülebilir, canlı bir plan üzerinde hedefe zamanında, etkin ve düşük maliyetle ulaşma azmi ve kararlılığı geçer.

Her ne koşul altında olursa olsun her bireyin, her işletmenin, her işin (ki her iş bizlerin gözünde bir projedir) bir hedef planı olmalıdır.

Gemi İnşada bir planınız yoksa şayet para ve zaman kaybetmeyi baştan göze almışsınız demektir. Bu kadar komplike, takım çalışması gerektiren bir işte bağımsız hareket eden her birey ya da bölüm, doğrudan projenin salahiyetini olumsuz etkileyecektir. Bundan ötürü tüm bilgilerin toplandığı, birbiri ile entegre edilerek ardışık işlerin bağlandığı bir planınız yoksa eğer, nasıl başladığınızı, nerede olduğunuzu ve neticede nerede bitireceğinizi kestirmek için tüm süreçlerin sonlanmasını beklemekten başka çareniz yok demektir.

Bizlerin Cemre olarak, özelde mikro, genelde makro planlar olmak üzere, tüm süreçlerimizi görebileceğimiz kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız her daim olmuştur. Bu planlar sayesinde oluşabilecek tüm riskleri önceden kestirmek suretiyle asgari seviyeye indirgemekte ve gerek iç gerekse dış önlemlerimizi almada azami başarı elde ederek planlarımızı hayata daha sağlıklı geçirmekteyiz.

Her projemiz özelinde bir Planlama Mühendisi, ona yardımcı olacak bir Planlama Teknikeri barındırmaktadır. Projeye teklif verme aşamasında başlayan başlangıç planları, detaylar şekillendikçe daha da ayrıntılı hâle gelerek tüm bölümlerin katılımı ve katkısıyla hedef plan haline dönüşmektedir. Tabi tüm bunları uygulayabileceğiniz, ardışık tüm işlemlerin etkileşimini görebileceğiz bir programa, yani MS Project’e sahip ve hâkim olmanız elzemdir.

Artık tüm dönüm taşlarının olduğu bir plana sahip olan projemiz için var gücümüzle çalışmayı kendimize amaç edinmeliyiz. Olabilecek aksaklıkları yine plana işleyip güncel tutmak, diğer bir tabirle Yaşayan Planolarak kalmasını sağlamak, projeye hâkimiyetimizin ve ne yaptığımızın farkında olmamızın en büyük göstergesidir.

Şayet bir planınız varsa mutlaka hedefinize ulaşacaksınız demektir.

İLGİLİ MAKALELER
Cemre Tersanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Cemre Tersanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, insanlara bir şeyi nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yardım etmek, insanlara ne yapmaları veya yapmamaları...

Gemi İnşa Sürecindeki Finansal Etkileşimler ve Disiplinler, Yatırım Finansmanı

Gemi İnşa Sürecindeki Finansal Etkileşimler ve Disiplinler, Yatırım Finansmanı

Her işletmenin gelişmesi ve işleyebilmesi için gereken maddi kaynakları ve krediyi elde et...

Cemre Otomasyon Sistemi

Cemre Otomasyon Sistemi

Cemre olarak; artan iş hacmimiz ve siparişlerimizle birlikte, daha kontrollü ve sistematik çalışmamızı sağlayacak Cemre Automation System (CAS) üzerinde..

Enüstkat Interactive