Her işletmenin gelişmesi ve işleyebilmesi için gereken maddi kaynakları ve krediyi elde etme becerisi farklıdır. Cemre’nin finans becerisi, işletmenin tüm aktiflerini ve ihtiyaçlarını en etkili ve sürdürülebilir olarak karşılamanın ötesinde işletmenin kar edinimini ve imajını sağlamlaştıracak donanımdadır.

Özellikle sınırlı finansal kaynaklarla başlanılan gemi inşa projelerinin finansmanı, projenin tüm süreçlerinde etkilidir. Nakit akışı ve projenin tamamlanma süreci boyunca faydalanılan kaynakların maliyeti, projenin başarısında kilit rol oynamaktadır.

Cemre projelerin finansmanını sağlamak için paydaşlarını özenle ve oldukça geniş çapta gerçekleştirdiği teknik analizler sonucunda seçmektedir. Her projesinin finansmanı kendine özgüdür. Projenin yaşam döngüsü içerisinde sürekli değişim gösteren ekonomik göstergeler ve değişen finansal şartlar dönem dönem oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Cemre Finans Departmanı sahip olduğu tecrübe ve dinamizmi ile bu zorlukların aşılmasında etkili ve yaratıcı çözümler bulmaktadır.

Proje finansmanının yanı sıra gerçekleştirilen yatırımlar için eldeki kaynakların efektif olarak değerlendirilmesi ve iyi planlamış bir yatırım bütçesi, Cemre’nin hem tamamlanan hem devam eden hem de planlanan yatırımlarının başarısında etkili olmuştur. Bu yatırımlar en başta insan ve çevre sağlığı ile birlikte, hem kapasite artırımına yönelik hem de mevcut teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleşmektedir.

İşletmelerin finansal başarılarında karlılıklarının yanı sıra otoritelere sundukları eksiksiz raporlamalar ve mali tablolardaki göstergeler büyük rol oynamaktadır. Finansal becerilerin kaçınılmaz olarak sergilendiği bu raporlar, işletmenin finansal yeteneğini ortaya koyarak, paydaşlar tarafından limit tahsislerinden, yararlandırılan kredilerin çeşitliliğine, faiz oranlarından, opsiyon şartlarına kadar birçok finansal araç için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Finans departmanı içerisinde yer alan portföylerin tamamı işinde uzman ve işletmeyi temsil etme kabiliyetine sahip donanımlı personellerden oluşmaktadır. Bu portföyler işletme içerisinde aşağıdaki rolleri gerçekleştirmektedir.

Bütçe ve Finansal Raporlama Portföyü, işletme için finansal bilgi ihtiyacını karşılar ve içerisinde bulunduğu finansal koşullar için senaryolar oluşturur. İşletmenin mali konuları ile ilgili karar almasını kolaylaştırarak mevcut ve geleceğe dönük tüm değişkenler için bir hazırlık planları geliştirir.

Finansal Operasyon Portföyü, finansal enstrümanların en etkili şekilde kullanımı ve bu süreçlerin hatasız olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bankalar ve diğer paydaşlarımız ile ilgili etkili bir süreç yönetimi, kayıp ve zararların önüne geçerken, Cemre kalitesini en üst seviyeye temsil eder.

Dış İşlemler Operasyon Portföyü, İthalat ve ihracat süreçlerinde, gümrük işlemlerinin yönetim ve takibinin yanı sıra, yurt dışı tedarikçiler ile finansal koşulların karşılıklı olarak en verimli şekilde gerçekleşmesinden sorumludur. Otoritelere karşı şeffaf ve denetlenebilir yapısı ile dinamik ve etkin bir iş akışı sunmaktadır.

Bir bütün olarak Cemre Finans Departmanı hızla değişen dünyanın ekonomik koşullarına adapte olma becerisi ve her zaman gelişim gösteren yapısı ile sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla hareket etmektedir.

İLGİLİ MAKALELER
Cemre Tersanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Cemre Tersanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, insanlara bir şeyi nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yardım etmek, insanlara ne yapmaları veya yapmamaları...

Cemre Otomasyon Sistemi

Cemre Otomasyon Sistemi

Cemre olarak; artan iş hacmimiz ve siparişlerimizle birlikte, daha kontrollü ve sistematik çalışmamızı sağlayacak Cemre Automation System (CAS) üzerinde..

Yeni İnşa Süreçlerinde ERP Sistemi Entegrasyonu

Yeni İnşa Süreçlerinde ERP Sistemi Entegrasyonu

Cemre Tersanesi’nde gerçekleşen yatırımlar ve büyümenin etkisiyle iş süreçlerinin yönetiminde inovasyon gereksinimi ortaya çıkmıştır...

Enüstkat Interactive