İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, insanlara bir şeyi nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yardım etmek, insanlara ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğini söylemek veya sadece onlara bilgi vermek şeklinde gerçekleşiyor. Eğitim sadece resmi “sınıf” kursları, yasal şartları sağlama ve çalışabilmek için belge(sertifika) almaktan ibaret olmadığının bilinciyle eğitim faaliyetlerimizi yürütürüz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlar ve düzenlerken bu eğitimlerle;

 • Çalışanlarınızın sağlık ve güvenliğini korumak için en temel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize,
 • Çalışanlarımızın yaptıkları iş nedeniyle yaralanmamaları veya hastalanmamalarını daha etkin sağlayacağımıza,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışmanın herkes için alışkanlık haline geleceğine,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi geliştireceğine ve uygulamalara katkı sağlayacağına,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini mümkün olduğu ölçüde sağlamak için gereken her türlü bilgi, talimat ve eğitimi sağladığımıza,
 • İşyeri tehlikelerinin nasıl tanımlanacağı, raporlanacağı ve kontrol edileceği konusunda farkındalık oluşturduğumuza

İnanıyoruz.

Etkin bir eğitim;

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkin olmalarına katkıda bulunacaktır;

Kazaların ve hastalıkların neden olabileceği psikolojik, sosyal ve maddi sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Sınıf ortamı dışında da gerçekleştirilen faaliyetler eğitimin daha etkili olmasını sağlar. İş başında eğitim ve çalışma sahası oryantasyonu, güvenlik kavramlarının aktarılmasında, tehlikelerin ve bunların kontrollerinin anlaşılmasında ve iyi uygulamaların benimsenmesinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Başlıca planlı ve periyodik olarak düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri; temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işe başlama eğitimleri, işbaşı İSG eğitimleri, yüksek riskli faaliyetler ile ilgili eğitimler, acil durum destek ekibi eğitimleri, kaza sonrası işe dönüş eğitimleridir.

Eğitim faaliyetlerimiz Cemre Tersanesi personeli dışında; hizmet veren alt işveren/tedarikçi firma çalışanları, kısa süreli çalışan firma personelleri, ziyaretçi ve stajyerleri kapsar.

 • İşe başlama eğitimleri

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapılacak iş hakkında bilgi sahibi olan mühendis, tekniker ve formenler tarafından çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verdiğimiz eğitimlerdir.

 • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Tersaneye giren her çalışana haftada üç kez olmak üzere, her temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 2 iş günü 16 saat olacak şekilde gerçekleştiririz.

Bu eğitimlere katılan ve senesini tamamlayan çalışanlarımıza uzaktan veya örgün olarak yıllık yenileme eğitimleri(16 saat) veririz.

 • İşbaşı İSG eğitimleri

Oluşturulan program dâhilinde hafta içi her gün iş başı öncesinde en az yarım saat olmak üzere kayda değer riskleri içeren faaliyet konuları, gerçekleşen tehlikeli durumlar, ramak kalalar, kaza olay inceleme raporları ve aylık İSG kurul kararları çalışanlarla paylaşılır.

 • İş kazası değerlendirme ve işe dönüş eğitimleri

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimleri veririz. Bu eğitimler esnasında kazanın kişi üzerinde bırakabileceği psikolojik etkilerin olup olmadığını değerlendiririz. Kayda değer bir tespitimiz olması durumunda çalışan ve yöneticileriyle paylaşırız.

 • Acil durum destek ekibi eğitimleri

Tüm personellere acil durumlar hakkında bilgilendirme eğitimleri veririz. Acil durum destek ekiplerinde yer alan çalışanlarımıza görevleri doğrultusunda yetkili kurumlardan aldırdığımız yangın, arama kurtarma, ilkyardım eğitimlerini planlı ve periyodik olarak gerçekleştiririz.

 • Salgın hastalıklar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başta olmak üzere, uzaktan eğitim ve iş başı İSG eğitimleri ile çalışanlarımızı salgın hastalıklar ve korunma tedbirleri hakkında bilgilendiririz.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile yukarıda bahsedilen rutin eğitim faaliyetleri dışında; yüksekte güvenli çalışma, tehlikeli kimyasallar ile güvenli çalışma, kapalı alanda güvenli çalışma gibi eğitim organizasyonları yaparak tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş bir iş güvenliği kültürü oluşturma çabasındayız.

 

 

İLGİLİ MAKALELER
Gemi İnşa Sürecindeki Finansal Etkileşimler ve Disiplinler, Yatırım Finansmanı

Gemi İnşa Sürecindeki Finansal Etkileşimler ve Disiplinler, Yatırım Finansmanı

Her işletmenin gelişmesi ve işleyebilmesi için gereken maddi kaynakları ve krediyi elde et...

Cemre Otomasyon Sistemi

Cemre Otomasyon Sistemi

Cemre olarak; artan iş hacmimiz ve siparişlerimizle birlikte, daha kontrollü ve sistematik çalışmamızı sağlayacak Cemre Automation System (CAS) üzerinde..

Yeni İnşa Süreçlerinde ERP Sistemi Entegrasyonu

Yeni İnşa Süreçlerinde ERP Sistemi Entegrasyonu

Cemre Tersanesi’nde gerçekleşen yatırımlar ve büyümenin etkisiyle iş süreçlerinin yönetiminde inovasyon gereksinimi ortaya çıkmıştır...

Enüstkat Interactive