Bugün her ne kadar Offshore petrol ve gaz marketi eskisi gibi olmasa da, açık deniz destek gemileri değişmeye ve gelişmeye devam ediyor ve bu süreçte W2W iskele sistemi de gelişmeye devam ediyor. Walk to workiskele sistemi, geminin dalıp çıkma hareketinin sönümleyen bir iskele sistemidir.

W2W klas notasyonuna sahip gemiler, temelde kötü deniz koşullarında bile açık deniz yapısına güvenli geçiş yapmak üzerine için tasarlanmıştır. Mürettebatın güvenli geçişinin sağlanabilmesi için de bu iskeleler sönümleme sistemi içermektedirler.

Genellikle W2W gemileri yaşam mahalli barındırmaktadır ve bu durum, bu gemilerin önemli bir avantajıdır; çünkü açık deniz platformlarında yaşam mahalli inşa etmek zor ve maliyetlidir. Ayrıca rüzgâr gücü endüstrisinde bu durum neredeyse bir zorunluluktur çünkü rüzgârgülü çiftlikleri genellikle yaşam mahalli içermezler ve W2W gemileri buralarda yaşam mahalli ve güvenli çalışma ve transfer sağlar.

Operasyonun güvenli ve verimli geçebilmesi için iskelenin dalıp-çıkma hareketi sönümleyicileri, doğru bir şekilde geminin otomasyonuna entegre edilmiş olmalıdır. Böylece operasyon sırasında hava ve deniz koşulları da göz önüne alınarak gemiden kontrol sağlanabilir.

Bu sönümleyici iskele sistemleri, mürettebat taşıma gemisi, helikopter vb. taşıma araçlarına göre daha güvenli bir yol olarak düşünülebilir.

Bir başka bakış açısı ise bu iskele sistemlerinin inşasının maliyet açısından çok daha efektif olduğu yönündedir. Bu sistemin gemiye inşa edilmesinin bu sistemi kiralamak ya da açık deniz yapısına yaşam mahalli inşa etmekten daha düşük maliyetli olması, belki debu kullanımın zamanla yaygınlaşacağını gösteriyordur.

İLGİLİ MAKALELER
Offshore Gemilerinde Yeni Teknolojik Trendler

Offshore Gemilerinde Yeni Teknolojik Trendler

Offshore servis gemilerinin neredeyse tamamında son teknoloji çözümleri kullanılmakta ve operasyon alanlarındaki..

Açık Deniz Rüzgâr Aktivitelerinde Yükselen Offshore Gemi Talebi

Açık Deniz Rüzgâr Aktivitelerinde Yükselen Offshore Gemi Talebi

Offshore marketi petrol, inşaat, elektrik ve maden gibi birçok farklı Dünya marketine hizmet vermektedir..

WIND OF CHANGE'İMİZ

WIND OF CHANGE'İMİZ

2014 yılında Rüzgar Türbini Pazarına katılımı, Cemre Tersanesinin geçmişindeki bir diğer dönüm noktasıydı. Cemre tarafından inşa edilen en değerli gemilerden biri olan ESVAGT..

Enüstkat Interactive